• RDA kosten

  Kosten die in aanmerking komen voor de RD-regeling hebben veelal betrekking op de kosten van verbruiksgoederen die worden ingezet om het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) te kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen ook externe kosten voor het laten maken of testen van prototypes onder de RDA kosten vallen.

  Formeel worden als RDA kosten aangemerkt:
  Kosten die betaald zijn voor de realisatie van het eigen S&O-werk en voor zover deze betalingen:
  1°. niet eerder in aanmerking zijn genomen voor een RDA-beschikking;
  2°. uitsluitend dienstbaar zijn aan het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk.

  Voorbeelden van RDA kosten zijn:

  • kosten van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches
  • kosten van materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van prototypes
  • kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming
  • kosten van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools die noodzakelijk zijn voor het eigen S&O-werk
  • meet- of testkosten van prototypes
  • huurkosten voor apparatuur of gebouwen
  • reis- en verblijfkosten binnen de Europese Unie die uitsluitend dienstbaar zijn aan het uitvoeren van S&O-werk.

  Lees verder

 • Uitgesloten RDA kosten

  De volgende kosten komen niet in aanmerking voor RDA:

  • loonkosten (hiervoor ontvangt u al WBSO-subsdie)
  • kosten voor de inhuur van arbeid (bijvoorbeeld uitzendkrachten)
  • kosten van uitbesteed onderzoek. Het gaat hierbij om activiteiten die worden uitbesteed en op zichzelf als S&O-werk voor u als WBSO aanvrager kunnen worden aangemerkt. De opdrachtnemer kan mogelijk voor dit S&O-werk wel WBSO en RDA subsidie aanvragen.
  • afschrijvingskosten
  • financieringskosten
  • kosten voor aankoop of verbetering van grond.

  Daarnaast geldt in het algemeen dat wanneer activiteiten niet in aanmerking komen voor WBSO subsidie de hieraan toerekenbare kosten en uitgaven ook niet in aanmerking komen voor RDA.

  Zo vallen bijvoorbeeld niet onder de RDA:

  • kosten voor het (laten) bouwen van een prototype met een productieve betekenis (het prototype wordt ingezet als bedrijfsmiddel) of een commerciële betekenis (het prototype wordt verkocht). Ook de kosten voor materialen en hulpmiddelen die gebruikt worden om het prototype te bouwen komen niet in aanmerking voor de RDA.
  • kosten van marktonderzoek; Activiteiten ten behoeve van marktonderzoek zijn niet subsidiabel binnen de WBSO. De kosten voor het (laten) uitvoeren van marktonderzoek zijn daarom uitgesloten van de RDA.
  • kosten voor het aanvragen en in stand houden van octrooien
  • kosten voor voorbereiding van de productie of hierbij optredende productieverliezen.


  Verder geldt dat alleen kosten en uitgaven die direct aan het S&O-werk zijn toe te rekenen in aanmerking komen voor de RDA.

  Voorbeelden van indirecte kosten en uitgaven die zijn uitgesloten voor de RDA zijn:

  • kosten voor abonnementen op kranten en tijdschriften
  • kosten voor opleidingen en cursussen
  • kosten voor beurs- en congresbezoeken
  • kosten van de leaseauto van de R&D directeur
  • licenties voor softwarepakketten en computers die voor algemeen bedrijfsgebruik
   zijn bedoeld.

  Lees verder