• RDA Research en Development Aftrek

  Tot en met 2015 moest de Research en Development Aftrek (RDA) samen met de WBSO in één aanvraag worden aangevraagd.

  Vanaf 2016 zijn de WBSO en de RDA samengevoegd tot één integrale WBSO-regeling.

  Via de nieuwe WBSO-regeling kan zowel een subsidie worden verkregen op de loonkosten als op de externe kosten en uitgaven die dienstbaar zijn aan de uitvoering van het S&O-werk.

  De subsidie bedraagt 32% van de totale (loon)kosten die betrekking hebben op het S&O-werk en wordt uitgekeerd via een vermindering van de afdracht loonbelasting.

  Vóór 2016 was de WBSO een loonkostensubsidie die werd uitgekeerd in de vorm van een vermindering van de afdracht loonbelasting. 

  Vóór 2016 werden via de Research en Development Aftrek (RDA) andere kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelings(S&O)-projecten gesubsidieerd.

  Dit vond plaats via een extra aftrek op de fiscale winst van 60% van de betreffende RDA-kosten en uitgaven.

  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van verbruikte materialen, de kosten voor het laten vervaardigen van een prototype, externe testkosten, etcetera.

  Bij een belastingpercentage van 25% (VpB) leverde dit een netto subsidie op van 15%.

  Voorbeeld:

  Wanneer u een meetapparaat aanschafte voor € 20.000 en dit apparaat voor 100% inzette voor S&O-activiteiten, dan was het mogelijk dat u bij de toepassing van de Research en Development Aftrek in het jaar van ingebruikname een bedrag van € 12.000 extra in aftrek bracht op de fiscale winst (dus naast de normale afschrijving).

  Wanneer het aantal WBSO-uren minder dan 150 per maand bedroeg, werd het RDA-bedrag in beginsel forfaitair vastgesteld.

  Wanneer het aantal WBSO-uren meer dan 150 per maand bedroeg, werd het aftrek-bedrag berekend op basis van de geschatte RDA-kosten en -uitgaven.

  Klaren Subsidieadvies adviseert en ondersteunt u bij vragen over de Research en Development Aftrek van vóór 2016.

  Lees verder