• Subsidienieuws van januari 2018

  Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Daarin zijn ook de parameters voor de WBSO voor 2018 vastgelegd.

  Parameters

  • Drempel loongrens speur- en ontwikkelingswerk (S&O): € 350.000
  • Percentage eerste schijf (tot loongrens): 32%
  • Percentage eerste schijf (tot loongrens) voor starters: 40%
  • Percentage tweede schijf (boven loongrens): 14%

  Forfait voor kosten en uitgaven

  • Hoog forfait in € per S&O-uur: € 10 (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar)
  • Laag forfait in € per S&O-uur: € 4 (voor eventuele overige S&O-uren)

  Vaste aftrek zelfstandigen

  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) zelfstandigen: € 12.623
  • Extra S&O-aftrek voor startende zelfstandigen: € 6.315

  Meer informatie

  In het document Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018 (pdf) van het ministerie van Financiën staan op pagina 14 en 18 alle parameters voor de WBSO per 1 januari 2018.

  In de Regeling tijdelijke aanpassing percentages S&O-afdrachtvermindering 2018staat het formele besluit tot verlaging van de tweede schijf van 16% naar 14% per 1 januari 2018.

  De complete handleiding van de WBSO-regeling voor 2018 is hier te vinden.

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws van september 2016

  €62 miljoen extra beschikbaar voor de WBSO in 2017.

  Voordeelpercentages en schijflengtes blijven gelijkt aan 2016.

   

  De parameters van de WBSO in 2017 zijn:

  • het percentage van de 1e schijf is 32%
  • de bovengrens van de 1e schijf is € 350.000
  • het percentage van de 2e schijf is 16%
  • het percentage van de 1e schijf is starters wordt 40%
  • de S&O-aftrek voor zelfstandigen is € 12.484
  • de aanvullende S&O-aftrek voor startende zelfstandigen is € 6.245
  • het budget voor de WBSO bedraagt € 1.205 miljoen.

  Meer informatie is te vinden in het Belastingplan 2017 en de Prinsjesdagstukken op Rijksoverheid.nl

  De complete handleiding van de WBSO-regeling voor 2017 is hier te vinden.

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws van september 2015

  Belastingplan 2016: WBSO en RDA samengevoegd!

  Op Prinsjesdag is het Belastingplan voor 2016 gepresenteerd.

  De belangrijkste wijziging voor de WBSO en de RDA is dat beide regelingen worden samengevoegd tot één instrument met de naam WBSO. Het ministerie stelt voor de WBSO in 2016 € 1.143 miljoen beschikbaar.

  Meer zekerheid over fiscale voordeel

  In 2016 kunnen bedrijven voor R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen via de WBSO. Voor loonkosten (nu WBSO) en overige R&D-kosten en -uitgaven (nu RDA) gelden dan dezelfde voordeelpercentages. Het totale fiscale voordeel in de beschikking kunnen ondernemers volgend jaar via de loonheffing verrekenen in plaats van via de winstbelasting. Dit biedt bedrijven meer zekerheid over het exacte fiscale voordeel en de mogelijkheden om dit voordeel te benutten.

  Voor ZZP-ers die minimaal 500 R&D-uren (in de WBSO bekend als speur- en ontwikkelings- of S&O-uren) per jaar maken, is er een vaste aftrek.

  Belangrijkste wijzigingen voor 2016

  • Keuze: forfait of werkelijke kosten en uitgaven
   Bij het aanvragen van WBSO voor kosten en uitgaven voor het uitvoeren van een eigen S&O-project hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 wordt gemaakt, geldt voor het gehele kalenderjaar. Een uitgebreidere toelichting vindt u op de pagina WBSO aanvragen.
  • WBSO voor 2 soorten projecten
   Bedrijven en zelfstandigen kunnen in 2016 WBSO aanvragen voor 2 soorten innovatieve projecten: technisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. Voor het uitvoeren van een analyse van de technische haalbaarheid of technisch onderzoek kunt u in 2016 geen WBSO meer aanvragen.  
  • Voordeelpercentages en -bedragen
   Het WBSO-voordeel (de zogenoemde S&O-afdrachtvermindering) wordt per 2016 berekend over het totaal aan S&O-loonkosten, plus de overige kosten en uitgaven (of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven). Er gelden in 2016 twee schijven met een verschillend voordeelpercentage voor bedrijven. Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Er is extra fiscaal voordeel voor startende bedrijven en zelfstandigen. Lees meer op de pagina Financieel voordeel en verrekening.
  • Begrippen toegevoegd en gewijzigd
   Omdat het Besluit RDA wordt ingetrokken, is een aantal begrippen uit de RDA opgenomen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Ook is een aantal bestaande begrippen in de WBSO gewijzigd.
  • Het begrip S&O-inhoudingsplichtige is aangepast om te verduidelijken dat de WBSO is gericht op het stimuleren van zelfstandig speur- en ontwikkelingswerk door bedrijven en niet door publieke kennisinstellingen.
  • Het begrip programmatuur is aangepast om te verduidelijken dat de WBSO bedoeld is voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur en niet voor het ontwerpen van nieuwe systemen.

  Bovengenoemde wijzigingen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2016 onder voorbehoud van goedkeuring van het Belastingplan 2016 door de Tweede Kamer.

  Meer informatie over de wijziging van de WBSO-regeling binnen het Belastingplan 2016 is hier te downloaden.

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws van juli 2015

  Samenvoeging WBSO en RDA: innovatiesteun voor bedrijven eenvoudiger

  Ondernemers kunnen vanaf volgend jaar eenvoudiger ondersteuning aanvragen voor hun Research en Development activiteiten. Op 7 juli maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken zijn plannen bekend om de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) samen te voegen tot één regeling met de naam WBSO.

  Daardoor hoeven ondernemers maar één beschikking aan te vragen in plaats van twee. Ook krijgen bedrijven door de integratie eerder duidelijkheid over het te verwachten fiscale voordeel voor hun innovatiewerkzaamheden.

  De hoofdlijnen van de samenvoeging van de WBSO en RDA staan in een brief die de minister op 7 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwe regeling combineert de voordelen van de huidige RDA-regeling met de voordelen van de WBSO. In 2016 kunnen bedrijven via één fiscale regeling loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D verrekenen via de loonheffing.

  De RDA met een budget van ca. € 238 miljoen euro en WBSO met een budget van ca. € 794 miljoen euro zijn populaire regelingen om innovatie te ondersteunen. Bijna 23.000 bedrijven maakten afgelopen jaar gebruik van de twee fiscale regelingen. Van de bedrijven die de WBSO benutten, maakt 72% eveneens gebruik van de RDA (16.620 bedrijven). Zij profiteren direct van de vereenvoudiging omdat zij vanaf volgend jaar maar één beschikking aan hoeven te vragen. Daarnaast vindt de verrekening in één keer plaats.

  Ruim 97% bedrijven van de bedrijven die gebruikt maakt van de twee fiscale regelingen is mkb-er.

  Het voornemen is om de komende maanden de integratie verder uit te werken en op te nemen in het Belastingplan 2016. De geïntegreerde regeling treedt naar verwachting op 1 januari 2016 in werking. Met de integratie van de WBSO en de RDA in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen blijft de naam WBSO gehandhaafd.

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws van januari 2015

  WBSO en RDA: wijziging S&O-aftrek voor zelfstandigen en contractresearch

  Zelfstandigen (zzp-ers) die zelf R&D-werkzaamheden uitvoeren, kunnen via de WBSO eenvoudig hun loonkosten voor R&D verlagen. Zij kunnen een vast bedrag van de belasting aftrekken, de zogenoemde S&O-aftrek voor zelfstandigen.

  Deze bedraagt in 2015 € 12.421 (in 2014 was dit € 12.310). Voor startende zelfstandigen is er nog een aanvullende aftrek van € 6.213 (in 2014 was dit € 6.157). De zelfstandige moet de R&D-werkzaamheden wel zelf uitvoeren en ten minste 500 R&D-uren per kalenderjaar maken. De beide bedragen voor 2015 zijn op 29 december 2014 gepubliceerd in het Belastingplan 2015. De wet is op 1 januari 2015 in werking getreden.

  Contractresearch

  Met de publicatie van het Belastingplan 2015 is ook ondersteuning vanuit de WBSO voor contractresearch komen te vervallen. Deze faciliteit gold voor niet-ondernemingen in Nederland die onderzoek deden in opdracht van Nederlandse bedrijven. Publieke kennisinstellingen en onderzoeksinstituten kwamen in aanmerking voor S&O-afdrachtvermindering voor zover zij speur- en ontwikkelingswerk verrichten volgens een schriftelijk vastgelegde overeenkomst met, en voor rekening van, een Nederlandse onderneming of samenwerkingsverbanden daarvan.
  Het schrappen van deze contractresearch-faciliteit betekent dat met ingang van 2015 alleen nog ondernemingen (in de zin van de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting) WBSO kunnen aanvragen.

  Verder blijft voor de WBSO:

  • de bovengrens van de 1e schijf van de S&O-loonsom €250.000 ;
  • het percentage van de 1e schijf 35% ;
  • het percentage van de 1e schijf voor starters 50% ;
  • het percentage van de 2e schijf 14% ;
  • het plafond voor de S&O-afdrachtvermindering € 14 miljoen.

  Voor de RDA blijft het RDA-percentage gehandhaafd op 60%.

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws van december 2014

  Energielijst 2015 gepubliceerd: opnieuw fiscaal voordeel met energie-investeringsaftrek

  Op 30 december is de Energielijst 2015 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

  De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2015 is het EIA-budget € 106 miljoen. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

  Elk jaar actualiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de lijst. In 2015 zijn 8 nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd.

  Ondernemers kunnen ook de EIA aanvragen voor technieken die niet specifiek op de lijst staan, maar die wel voldoende energie besparen.

  De energielijst 2015 kunt u hier downloaden.

  Bron: RVO.nl

  Milieulijst 2015 gepubliceerd: opnieuw fiscaal voordeel met MIA en VAMIL.

  Op 30 december is de Milieulijst 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de lijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

  MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Bedrijven die investeren in technieken die op de Milieulijst staan, kunnen tot 36 % van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Ieder jaar past de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Milieulijst aan de nieuwe ontwikkelingen aan.

  Duurzame gebouwen

  In de afgelopen jaren kwamen duurzame gebouwen voor zowel MIA als Vamil in aanmerking. In 2015 komen investeringen in duurzaam bouwen alleen nog voor MIA in aanmerking. De termijn voor afgifte van de vereiste certificaten is op verzoek van de markt verruimd.

  Schadelijke koelmiddelen vervangen

  De regeling biedt in 2015 ook fiscaal voordeel voor het toepassen van natuurlijke koudemiddelen in bestaande koelinstallaties. Een nu gebruikt koudemiddel, dat een stof bevat die de ozonlaag aantast en een groot broeikaseffect heeft, mag per 1 januari niet meer worden toegepast in koelinstallaties.

  Milieuvriendelijk rijden gehandhaafd

  Investeren in elektrische en hybride auto’s wordt ook in 2015 fiscaal ondersteund. Daarvoor hanteren de regelingen net als in 2014 een maximumbedrag per auto. Hybride auto’s met dieselmotoren komen niet meer in aanmerking, omdat die nog te veel schadelijke stoffen uitstoten.

  De milieulijst 2015 kunt u hier downloaden.

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws van september 2014:

  Overzicht WBSO en RDA 2015

  Uit het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd blijkt dat de subsidiepercentages voor de WBSO en RDA in 2015 vooralsnog gelijk zijn aan die van 2014.

  WBSO 2015

  • het percentage van de 1e schijf blijft 35%
  • het percentage van de 1e schijf voor starters blijft 50%
  • de bovengrens van de 1e schijf blijft €250.000
  • het percentage van de 2e schijf blijft 14%
  • het plafond voor de S&O-afdrachtvermindering blijft € 14 miljoen

  Het beschikbare budget voor de WBSO bedraagt in 2015 € 794 miljoen (in 2014: € 756 miljoen).

  RDA 2015

  Het RDA-percentage blijft gehandhaafd op 60%.

  Het beschikbare budget voor de RDA bedraagt in 2015 € 238 miljoen (in 2014: € 302 miljoen).

  Eind 2014 wordt het definitieve RDA-percentage voor 2015 vastgesteld.

  Geen WBSO meer voor contractonderzoek door kennisinstellingen

  Per 1 januari 2015 wordt het contractonderzoek door publieke kennisinstellingen uit de WBSO gehaald.

  Kennisinstellingen die geen onderneming drijven kunnen tot en met 2014 in aanmerking komen voor S&O-afdrachtvermindering als zij S&O verrichten in opdracht en voor rekening van een onderneming of een samenwerkingsverband van ondernemingen. Er is dan sprake van contractonderzoek.

  Het is de bedoeling dat zo’n kennisinstelling die S&O-afdrachtvermindering ontvangt, dit voordeel weer doorgeeft aan de opdrachtgever uit het bedrijfsleven.

  Uit de evaluatie van de S&O-afdrachtvermindering uit 2006 bleek al dat kennisinstellingen het voordeel van de S&O-afdrachtvermindering in onvoldoende mate aan de opdrachtgever doorgeven. De Minister van Economische Zaken heeft de kennisinstellingen er destijds op gewezen dat het de bedoeling is om het ontvangen voordeel van de S&O-afdrachtvermindering door te geven aan de opdrachtgever.

  Uit de laatstelijk uitgevoerde evaluatie uit 2012 volgt echter dat nog steeds slechts een beperkt deel van de kennisinstellingen het voordeel doorgeeft, namelijk 31% van de kennisinstellingen. In 46% van de gevallen wordt het voordeel niet doorgegeven en in 23% van de gevallen slechts gedeeltelijk. In 69% van de gevallen komt het voordeel dus niet of niet volledig bij het bedrijfsleven terecht. In lijn met de aankondiging van de Minister van Economische Zaken in de brief van 2 juli 2014, wordt daarom het contractonderzoek door publieke kennisinstellingen in 2015 uit de S&O-afdrachtvermindering gehaald.

  Met het schrappen van contractonderzoek en het daarmee vrijvallen van het bijbehorende budget voor de rest van de regeling wordt de S&O-afdrachtvermindering beter gericht op de doelstelling van de regeling: het stimuleren van zelfstandig speur- en ontwikkelingswerk door bedrijven.

  Bron: RVO.nl, WBSO en RDA in Belastingplan 2015

 • Subsidienieuws van augustus 2014

  Uitspraak in geschil over beoordeling programmatuurprojecten in de WBSO

  Op 10 juli 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitspraak gedaan in een zaak waarin de beoordeling van de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur in het kader van de WBSO centraal stond.

  Bij de beoordeling van programmatuurprojecten binnen de WBSO toetst RVO.nl of er sprake is van het oplossen van technische knelpunten bij het omzetten van het ontwerp van een systeem naar de feitelijke programmatuur. Het College van Beroep oordeelde dat deze voorwaarde te strikt is. Ook buiten het daadwerkelijk programmeren (coderen) kan er sprake zijn van het oplossen van technische knelpunten.

  Als gevolg van de uitspraak mag een verzoek om een S&O-verklaring voor een programmatuurproject niet meer worden afgewezen louter met als motivering dat er geen sprake is van ontwikkeling, omdat de aanvrager niet zelf programmeert. Er moet ook worden nagegaan of er in de andere fasen van het project technische problemen worden opgelost.

  De volledige uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws

  Wanneer u professionele ondersteuning zoekt op het gebied van subsidies, dan bent u bij Klaren Subsidieadvies aan het goede adres.

  Contact

 • Subsidienieuws van juli 2014

  Forse stijging gebruik WBSO en RDA in 2013

  De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale WBSO en RDA regeling blijft onverminderd groot. Ondernemers gaven in 2013 bijna 6,5 miljard uit aan Research & Development (R&D). Dit is een toename van 10% ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de WBSO en RDA over 2013.

  Het ministerie van Economische Zaken stelt ondernemers via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research & Development Aftrek) in staat een deel van hun R&D-uitgaven fiscaal aftrekken.

  Voor beide regelingen was de interesse groot, vooral bij de RDA was een forse stijging te zien:

  • De betrokken ondernemers hebben in 2013 bijna 4 miljard aan loonkosten gemaakt (WBSO) en 2,5 miljard aan andere uitgaven voor R&D (RDA).
  • Het gebruik van de RDA steeg met 18%: van 21.660 aanvragen in 2012 naar 25.480 in 2013.
  • Het bedrag dat via de RDA is toegekend steeg met 68%: van 814 miljoen in 2012 naar 1.370 miljoen in 2013.
  • Het aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO, is voor het 6e jaar op rij toegenomen.
  • In 2013 telde de WBSO 22.640 bedrijven, ruim 400 meer dan in 2012. Gezamenlijk dienden ze 38.200 aanvragen in.

  Evenals in voorgaande jaren vindt de meeste R&D plaats in Noord-Brabant en Zuid-Holland. De toename van de totale R&D-uitgaven is in Utrecht het grootst: 24% meer dan in 2012.

  De industriesector geeft het meeste uit aan R&D. Van alle bedrijven die gebruik maken van de WBSO en RDA is 97% mkber.

  Via de fiscale regelingen WBSO en RDA kunnen bedrijven de kosten voor R&D verlagen. De WBSO verlaagt de loonkosten voor R&D, de RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor R&D. U kunt alleen gebruik maken van de RDA als u ook WBSO aanvraagt. Dit kan tegelijkertijd in een gezamenlijke WBSO/RDA-aanvraag.

  U verrekent het voordeel via de aangifte bij de Belastingdienst. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

  Het volledige rapport over het gebruik van de WBSO/RDA in 2013 kunt u hier lezen.

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws van april 2014

  Tot en met 31 mei 2014 WBSO/RDA-aanvragen voor de 2e helft van 2014.

  Bedrijven die (ook) vanaf 1 juli 2014 gebruik willen maken van de WBSO/RDA kunnen nog tot en met 31 mei 2014 een aanvraag indienen. Dat kan eenvoudig via internet.

  Zie voor meer informatie de website van RVO.nl

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws van februari 2014

  Mededeling WBSO/RDA realisatie 2013 vóór 1 april 2014.

  Wanneer in 2013 gebruik is gemaakt van de WBSO, moet vóór 1 april 2014 een mededeling aan RVO.nl worden gedaan van het aantal gerealiseerde S&O-uren in 2013.

  Wanneer ook gebruik is gemaakt van de RDA, moet vóór 1 april 2014 een mededeling aan RVO.nl worden gedaan van de gerealiseerde RDA-kosten en RDA-uitgaven in 2013.

  Zie voor meer informatie de website van RVO.nl

  Bron: RVO.nl

 • Subsidienieuws van januari 2014

  Agentschap NL wordt RVO.nl

  Agentschap NL en Dienst Regelingen zijn gefuseerd. De naam van de nieuwe organisatie is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

  De nieuwe rijksdienst stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

  Dienst Regelingen en Agentschap NL zijn beide uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Economische Zaken. Ze leveren namens de Rijksoverheid diensten aan ondernemers zoals subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. De rijksoverheid streeft naar een compacte en efficiëntere rijksdienst. Het samenvoegen van de beide uitvoeringsorganisaties is een gevolg van dat regeringsbeleid.

  Met de fusie is één organisatie ontstaan die een zeer groot aanbod van de overheidsdiensten aanbiedt. Voor duurzaam, agrarisch, innovatief of internationaal ondernemen kunnen ondernemers voortaan op één plaats terecht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de dienstverlening aan de ondernemer te optimaliseren. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk diensten digitaal aan te bieden en door een scherper beeld te geven van de overheidsdiensten die voor specifieke ondernemers interessant zijn.  

  De websites www.agentschapnl.nl en www.drloket.nl zijn samengevoegd.

  Via www.rvo.nl is voortaan alle informatie te vinden.

  Bron: RVO.nl