• Uitgesloten RDA kosten

  Uitgesloten RDA kosten

  De volgende kosten komen niet in aanmerking voor RDA:

  • loonkosten (hiervoor ontvangt u al WBSO-subsdie)
  • kosten voor de inhuur van arbeid (bijvoorbeeld uitzendkrachten)
  • kosten van uitbesteed onderzoek. Het gaat hierbij om activiteiten die worden uitbesteed en op zichzelf als S&O-werk voor u als WBSO aanvrager kunnen worden aangemerkt. De opdrachtnemer kan mogelijk voor dit S&O-werk wel WBSO en RDA subsidie aanvragen.
  • afschrijvingskosten
  • financieringskosten
  • kosten voor aankoop of verbetering van grond.

  Daarnaast geldt in het algemeen dat wanneer activiteiten niet in aanmerking komen voor WBSO subsidie de hieraan toerekenbare kosten en uitgaven ook niet in aanmerking komen voor RDA.

  Zo vallen bijvoorbeeld niet onder de RDA:

  • kosten voor het (laten) bouwen van een prototype met een productieve betekenis (het prototype wordt ingezet als bedrijfsmiddel) of een commerciĆ«le betekenis (het prototype wordt verkocht). Ook de kosten voor materialen en hulpmiddelen die gebruikt worden om het prototype te bouwen komen niet in aanmerking voor de RDA.
  • kosten van marktonderzoek; Activiteiten ten behoeve van marktonderzoek zijn niet subsidiabel binnen de WBSO. De kosten voor het (laten) uitvoeren van marktonderzoek zijn daarom uitgesloten van de RDA.
  • kosten voor het aanvragen en in stand houden van octrooien
  • kosten voor voorbereiding van de productie of hierbij optredende productieverliezen.


  Verder geldt dat alleen kosten en uitgaven die direct aan het S&O-werk zijn toe te rekenen in aanmerking komen voor de RDA.

  Voorbeelden van indirecte kosten en uitgaven die zijn uitgesloten voor de RDA zijn:

  • kosten voor abonnementen op kranten en tijdschriften
  • kosten voor opleidingen en cursussen
  • kosten voor beurs- en congresbezoeken
  • kosten van de leaseauto van de R&D directeur
  • licenties voor softwarepakketten en computers die voor algemeen bedrijfsgebruik
   zijn bedoeld.