• WBSO administratie

  Wanneer u van de WBSO gebruik maakt, moet u een administratie bijhouden waaruit op eenvoudige en duidelijke wijze de aard, inhoud, voortgang en omvang van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk is af te leiden.

  Voor het aantonen van de omvang van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk moet u een urenadministratie bijhouden, waarin het aantal S&O-uren per dag, per S&O-medewerker en per S&O-project wordt geregistreerd.

  Een voorbeeld van de S&O-urenadministratie is hier te vinden.

  Zorg ervoor dat de S&O-urenadministratie klopt met de verlof- en ziekteregistratie.

  De S&O-urenadministratie moet beschikbaar zijn binnen 10 werkdagen nadat het speur- en ontwikkelingswerk is verricht.

  Voor het aantonen van de aard, de inhoud en de voortgang van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk moet u een projectadministratie bijhouden. Deze S&O-projectadministratie kan bestaan uit verschillende (digitale) documenten, zoals:

  • programmas van eisen;
  • (klad-)aantekeningen;
  • correspondentie (zoals telefoonnotities, faxberichten, e-mailberichten);
  • berekeningen;
  • versiebeheersysteem, waarbij verschillende versies zijn vastgelegd;
  • lab-journaals;
  • schetsen en tekeningen;
  • fotos/videos van prototypes;
  • beschrijvingen en vastleggingen van testen en testresultaten;
  • voortgangs- en eindrapportages;
  • vergaderstukken.

  Het is te adviseren om de documenten voor de WBSO projectadministratie chonologisch in één of meer (digitale) mappen te verzamelen.

  De projectadministratie moet per WBSO-project worden bijgehouden en moet binnen twee maanden na afloop van het kalenderkwartaal waarin het speur- en ontwikkelingswerk is verricht, beschikbaar zijn voor controle.

  De bewaartermijn van de WBSO administratie bedraagt 7 jaar.

  Zie voor verdere achtergrondinformatie de Uitvoeringsregeling S&O-afdrachtvermindering.

  Klaren Subsidieadvies adviseert u bij het inrichten van de WBSO administratie en kan u begeleiden bij controles door RVO.nl. Neem contact op voor meer informatie.

  Contact