• WBSO uitgaven

  RDA uitgaven

  Als WBSO uitgaven worden aangemerkt:

  Alles wat is betaald voor de verwerving van nieuwe bedrijfsmiddelen en voor zover
  deze bedrijfsmiddelen:
  1°. niet eerder zijn gebruikt; en
  2°. dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan het eigen speur- en ontwikkelingswerk.

  Voorbeelden van uitgaven die als WBSO uitgaven zijn aan te merken:

  • uitgaven voor (delen van) nieuwe gebouwen die dienstbaar zijn aan S&O-werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van een laboratorium waarin S&O-werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
  • uitgaven voor nieuwe apparatuur of instrumenten die specifiek kunnen worden ingezet ten behoeve van het eigen speur- en ontwikkelingswerk. Bijvoorbeeld apparatuur voor het vervaardigen of testen van modellen, proefbatches of prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een speciale microscoop voor het analyseren van proefproducten.
  • uitgaven voor ICT-middelen specifiek bedoeld voor het eigen het eigen speur- en ontwikkelingswerk.
 • Uitgesloten RDA uitgaven

  De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor WBSO:

  • tweedehands bedrijfsmiddelen. Alleen nieuwe en niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen (of onderdelen daarvan) komen in aanmerking voor de WBSO. Ook machines die een andere bestemming krijgen zijn eerder gebruikt en komen niet in aanmerking voor de WBSO.
  • uitgaven aan meer algemeen inzetbare ICT-middelen, zoals bijvoorbeeld een normale PC
  • uitgaven die voortvloeien uit de uitkomsten van een technisch onderzoeksproject
  • uitgaven aan apparatuur of instrumenten die door derden (al dan niet binnen een S&O-project) zijn ontwikkeld en die als bedrijfsmiddel in plaats van R&D-middel worden ingezet
  • uitgaven aan apparatuur, instrumenten of faciliteiten ten behoeve van door derden te verrichten speur- en ontwikkelingswerk
  • investeringen waarvoor een energie-investerings-aftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek (MIA) is verkregen.

  Contact